zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

25 września 2019

Strategia wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w Dzielnicy Wola

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) jest jednym z realizatorów projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" skierowanego do mieszkańców, ich bliskich, a także społeczności lokalnych trzech dzielnic Warszawy, w tym Dzielnicy Wola. W ramach jego realizacji od kwietnia 2018 do maja 2019 WCZP objęło opieką ponad 200 osób, a liczba osób chcących skorzystać z tej oferty nadal wzrasta.

Mimo znaczącej rozbudowy infrastruktury i stałego podnoszenia, jakości życia na Woli coraz więcej jej mieszkańców cierpi wskutek zaburzeń psychicznych. W związku z tym powstał zespół, który opracował „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola - Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Dokument ten wyznacza kierunki działań dzielnicy w zakresie ograniczenia zagrożeń dla zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskiego otoczenia. Jego głównym celem jest określenie skoordynowanych działań, które umożliwiają osobom z zaburzeniami psychicznymi większy dostęp do wielostronnej, adekwatnej do ich potrzeb opieki oraz poprawę jakości usług, a tym samym wspieranie procesu zdrowienia. Działania te pozwalają też na skuteczniejszą ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi i umożliwiają realną zmianę postaw społecznych wobec tej grupy.

Zachęcamy do zapoznania się z „Planem Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola - Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”, który został przyjęty 20 września br. na posiedzeniu Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi działającego na terenie Dzielnicy Wola.

 Strategia wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w Dzielnicy Wola
   
 Strategia wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w Dzielnicy Wola Strategia wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w Dzielnicy Wola