zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

3 lipca 2019

Ponadpodstawowy program psychoterapii

W wyniku pozytywnego dla Szpitala Wolskiego rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez m. st. Warszawa na prowadzenie w latach 2019 - 2020 ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych a także osób współuzależnionych, który jest adresowany do mieszkańców miasta, nasza poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia pozyskała dodatkowe środki na swoją działalność. Dotacja miejska rozpisana na dwa lata wyniesie w sumie ponad 340 tys. zł. (w 2019 roku ponad 150 tys. zł, a w 2020 roku blisko 190 tys. zł.).

W zakresie tego programu, nazwanego „Program psychoterapii w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz współuzależnieniu, kierowany do mieszkańców m.st. Warszawy w latach 2019-2020”, poradnia oferuje następujące formy pomocy:

• psychoterapię grupową - GRUPA ZAPOBIEGANIE NAWROTOM w uzależnieniach;
• psychoterapię grupową - GRUPA DALSZEGO ROZWOJU dla osób uzależnionych;
• psychoterapię grupową - GRUPA DLA CZŁONKÓW RODZIN osób uzależnionych DDA/DDD;
• maratony psychoterapeutyczne;
• warsztaty umiejętności.

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Logo promocyjne UM