zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880; 516 059 870
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

12 kwietnia 2019

Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim

W warszawskiej hali EXPO XXI od 6 do 9 kwietnia obradował 27 Europejski Kongres Psychiatrii (EPA). Zgromadził ponad 4000 uczestników z całego świata. Tak duża, prestiżowa międzynarodowa konferencja psychiatryczna odbyła się w Polsce po raz pierwszy. W tym samym czasie w naszym szpitalu miało miejsce wydarzenie towarzyszące EPA 2019.

W niedzielę 7 kwietnia Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) i Klinika Psychiatrii Uczelni Łazarskiego gościły psychiatrów z Sekcji Suicydologicznej Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Spotkanie poświęcone było programom zapobiegania samobójstwom. Dyskutowano, jakie działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego i realizowane w ramach opieki medycznej mają udokumentowaną skuteczność. Zastanawiano się jak je wprowadzać, jak przekonywać władze do przeznaczania środków na programy, które rzeczywiście ratują życie.

Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji powołanego przez Radę ds. Zdrowia Publicznego przy ministrze zdrowia z jego przewodniczącą prof. Agnieszką Gmitrowicz, która przewodniczy też Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obrady prowadził prof. Nestor Kapusta z Wiednia. Swoimi doświadczeniami i przemyśleniami dzielili się prof. Marco Sarchiapone - przewodniczący Europejskiej Sekcji Suicydologów, Gil Zalsman - prezydent elekt Międzynarodowej Akademii Badań nad Samobójstwami, prof. Armin Schmidtke z Niemiec i prof. Julio Bobes z Hiszpanii. Prof. Barbara Schneider zaprezentowała niemiecki program zapobiegania samobójstwom zaś o naszych polskich doświadczeniach i pierwszych sukcesach, w tym stworzeniu unikalnych poradników dla osób wypowiadających się w mediach na temat samobójstw, zwłaszcza dziennikarzy, mówiła dr Anna Baran.

Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim   Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim  
   
Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim   Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim  

Podczas obrad zwrócono uwagę na to, że w ostatnich latach obserwujemy w Polsce spadek liczby samobójstw. W okresie 2009 - 2017 wskaźnik samobójstw zmniejszył się o 30% i jest najniższy od 40 lat. Ale niestety, mimo tak wyraźnego spadku wciąż należymy do krajów o wysokim wskaźniku samobójstw. W związku z tym należałoby jak najszybciej wprowadzić w naszym kraju Narodowy Program Zapobiegania Samobójstwom.  

Inicjatorami niedzielnego spotkania byli prof. N. Kapusta i prof. A. Gmitrowicz. Zorganizował je dr n. med. Tomasz Szafrański kierujący niedawno utworzoną Kliniką Psychiatrii Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, która funkcjonuje na bazie WCZP.

Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim

Uczelnia Łazarskiego od lat aktywnie wspiera działania mające na celu wprowadzenie w Polsce Narodowego Programu Zapobiegania Samobójstwom. Prof. Brunon Hołyst - wykładowca tej uczelni, znany prawnik, jeden z pionierów suicydologii, który przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Suicydologicznemu zorganizował w 2015 roku seminarium na ten temat. Uczestniczyli w nim eksperci, m.in.: prof. Armin Schmidtke, prof. Wolfgang Rutza i prof. Nestor Kapusta a także Dariusz Poznański, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w ministerstwie zdrowia. To spotkanie przyczyniło się do powstania Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji.