zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

7 grudnia 2018

Otwarcie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w nowej siedzibie

3 grudnia otworzyliśmy oficjalne Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) w nowej lokalizacji, pawilonie 5. Wcześniej była tu kardiologia przeniesiona w zeszłym roku do nowego budynku. Zwolniony pawilon został zmodernizowany i przeznaczony dla psychiatrii.

W otwarciu uczestniczyli m. in. Zbigniew Król - wiceminister zdrowia, Michał Szczerba - poseł na sejm RP, Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy i jego zastępca Paweł Rabiej, w którego gestii jest polityka zdrowotna miasta, Marek Balicki, wieloletni dyrektor naszego szpitala, kierujący teraz Biurem ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przedstawiciele samorządu m. st. Warszawy i Dzielnicy Wola, dyrektorzy warszawskich szpitali i przychodni, reprezentanci środowiska psychiatrów, psychologów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, które wspomagają nas w pracy z pacjentami.

 Otwarcie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego nowej siedzibie Otwarcie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego nowej siedzibie 

Gości powitał Rober Mazur, dyrektor szpitala. W krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę na korzystną zmianę warunków terapii pacjentów i pracy personelu WCZP w porównaniu do poprzedniej siedziby w pawilonie 6, co jest istotne ze względu na realizację dwóch projektów, do których przystąpiliśmy w tym roku:
 • ministerialnego ogólnokrajowego „Programu pilotażowego w centrach zdrowia
    psychicznego” finansowanego przez NFZ, który potrwa do czerwca 2021 roku,
 • projektu miejskiego - „Warszawski Zintegrowany Systemu Leczenia i Wspierania
    Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”
    prowadzonego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy,
    który zakończy się w listopadzie 2020 roku.

Poinformował, że dostosowanie budynku do potrzeb psychiatrii, które kosztowało ponad 3,8 mln zł. (projekty, przebudowa 2, 7 a nowe wyposażenie 1, 1 mln) było możliwe dzięki dotacji z budżetu Warszawy pokrywającej niemal wszystkie wydatki. Podziękował zaangażowanym w to przedsięwzięcie pracownikom urzędu miasta i pracownikom szpitala. Zapowiedział, że to nie koniec zmian tak korzystnych dla mieszkańców Warszawy. Bowiem nadal realizujemy zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa i modernizacja Szpila Wolskiego", które jest rozpisane na kolejne lata i finansowane ze środków miejskich.

Prezydent Warszawy odwołując się do szacunków ministerstwa zdrowia przypomniał, że problemy ze zdrowiem psychicznym ma ok. 25 proc. Polaków  i dotyczy to też mieszkańców stolicy. Dlatego władze Warszawy traktują tę sprawę priorytetowo. Zapewnił, że opieka psychiatryczna, którą świadczą dwa szpitale miejskie: Wolski i Bielański nie będzie zaniedbywana. Przypomniał, że latach 2007 - 2018 nasz szpital otrzymał na inwestycje 84, 3 mln zł.

Otwarcie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego nowej siedzibie 

Katarzyna Stankiewicz kierująca WCZP wyraziła wdzięczność za możliwość przeniesienia działalności centrum do nowego miejsca. Stwierdziła, że to wręcz nieprawdopodobna zmiana dla pacjentów i personelu. I dodała - Nie mamy tu żadnych drogich sprzętów za wiele milionów. Mamy to, co w psychiatrii jest najważniejsze, czyli przyjazną przestrzeń i ludzi, którzy wykonując swoją pracę budują relacje z pacjentami, często relacje wieloletnie. Psychiatria nie jest spektakularna. To nowe centrum jest urządzone skromnie, nie ma tu marmurów, nie ma wielkich rzeczy. Myślę jednak, że będzie dobrze służyło ludziom, którzy przychodzą tu w biedzie emocjonalnej i w kryzysach psychicznych.

Dr Marek Balicki, inicjator utworzenia WCZP w Szpitalu Wolskim, a później jego kierownik, pogratulował dyrekcji i pracownikom przeniesienia centrum do nowego miejsca, ale przede wszystkim wyraził zadowolenie, że pacjenci będą leczeni w odpowiednich warunkach. Podkreślił, że nasz szpital jest unikalny, jeśli chodzi o podejście do zdrowia psychicznego, że oferuje pacjentom różnorodne formy opieki i od dawna przykłada dużą wagę do rozwoju psychiatrii środowiskowej.

Poseł Michał Szczerba, wspominając o swoim związku ze Szpitalem Wolskim, w którym przyszedł na świat, pogratulował nam nowej siedziby WCZP. Podziękował wszystkim, w tym także różnym instytucjom i organizacjom za codzienną współpracę z centrum i wspieranie naszych pacjentów. 

Wiceminister Zbigniew Król nadzorujący program pilotażowy centrów zdrowia psychicznego stwierdził, że nie mógł nie przyjechać na to otwarcie, bo z doświadczeń WCZP korzystano przy projektowaniu programu. Za szczególnie przydatne uznał wieloletnie doświadczenie w praktycznym stosowaniu różnych form psychiatrii środowiskowej, na którą ukierunkowany jest pilotaż. Z troską stwierdził, że niewiele z 28 ośrodków, które go realizują dysponuje tak dobrą bazą lokalową i kadrową. Wyraził nadzieję, że samorządy lokalne w miejscach, gdzie prowadzony jest pilotaż będą w tej sprawie równie aktywne jak samorząd Warszawy. - Ze swej strony pracujemy ciężko, żeby część, która jest od ministerstwa najbardziej zależna, czyli organizacja i finansowanie programu było odpowiednie - dodał.

Wystąpienia można obejrzeć na:
https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski/videos/313970699205020

 Otwarcie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego nowej siedzibie Otwarcie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego nowej siedzibie 
   
Otwarcie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego nowej siedzibie Otwarcie Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego nowej siedzibie 

WCZP w Szpitalu Wolskim utworzono według wytycznych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w czerwcu 2012 roku. Było jednym z pierwszych w kraju i pierwszym w Warszawie ośrodkiem oferującym kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną finansowaną ze środków NFZ. W jego strukturze jest kliniczny oddział psychiatryczny, psychiatryczna izba przyjęć, oddział psychiatryczny dzienny z 40. miejscami (pozostał w pawilonie 12, którego część przystosowano do jego potrzeb w 2011 roku.), zespół leczenia środowiskowego i poradnia zdrowia psychicznego. Ponadto mamy w szpitalu poradnię leczenia uzależnień i współuzależnienia.

W ramach realizacji projektów, o których mówił dyr. R. Mazur, w części ambulatoryjnej WCZP zorganizowano specjalne punkty dla osób zainteresowanych udziałem w którymś z nich:
 • Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny dla osób, które chcą wziąć udział w projekcie pilotażowym, 
 • Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla osób zgłaszających się do projektu warszawskiego.

Od kilku miesięcy punkty działają już w nowej siedzibie WCZP. Wystarczy przyjść - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00, bez wcześniejszego umawiania się, by po konsultacji obejmującej wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych uzyskać skierowanie do właściwej formy opieki.
Nowością jest, że w pilotażowych centrach zdrowia psychicznego takich jak nasze zaczęli pracować asystenci zdrowienia. Są to osoby, które same doświadczają kryzysu psychicznego, ale są przygotowane do wspierania innych przez dzielenie się własnym doświadczeniem choroby. Pełnią rolę doradczą wobec pacjentów i zespołów terapeutycznych. Z pacjentami pracują też u nas doradcy ds. zdrowienia i wsparcia, doradcy zawodowi, trenerzy pracy i dietetyk.

Oba projekty mają na celu deinstytucjonalizację opieki psychiatrycznej, czyli przejście z dominującego w Polsce modelu azylowego, który polega na izolowaniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach psychiatrycznych na model środowiskowy. W tym drugim modelu unika się długich hospitalizacji, gdy tylko stan chorego na to pozwala i zapewnia mu odpowiednią pomoc w jego naturalnym środowisku blisko miejsca zamieszkania, co zwiększa szanse na powrót do normalnego życia, nauki czy pracy. Poza tym jest on mniej kosztowny.

Psychiatrię środowiskową rozwijano w Szpitalu Wolskim jeszcze przed formalnym utworzeniem WCZP. Dużo uwagi poświęcono rozbudowie oddziału dziennego i poszerzaniu prowadzonych w nim programów terapeutyczno - rehabilitacyjnych, jak również rozwojowi zespołu leczenia środowiskowego. Oferowano różne formy opieki dostosowane do potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Współpracowano z ośrodkami pomocy społecznej i innymi organizacjami, które zajmują się wpieraniem osób z problemami zdrowia psychicznego.