zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

12 października 2018

Z rewizytą w Brandenburgii

W kwietniu gościliśmy lekarzy z Niemiec oraz przedstawicieli Polsko - Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, które działa na rzecz współpracy obu krajów w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej. Wówczas padła propozycja rewizyty specjalistów z naszego oddziału geriatryczno - internistycznego w Niemczech. W rezultacie we wrześniu na zaproszenie strony niemieckiej dr Mariusz Saganowski, ordynator oddziału, dr Basirat Erinfolami, geriatra i Jakub Żelawski, terapeuta zajęciowy odbyli dwudniową wizytę studyjną w klinikach w Brandenburgii.

 Z rewizytą w Brandenburgii Z rewizytą w Brandenburgii 
   
 Z rewizytą w Brandenburgii Z rewizytą w Brandenburgii 

W pierwszym dniu nasi specjaliści odwiedzili klinikę geriatrii Szpitala Lutherstift we Frankfurcie nad Odrą. Po oficjalnym powitaniu przez kierownictwo szpitala: Franka Volkmera i Batrice Reschke zwiedzali klinikę z dr Beatą Niewiadomską, która jest tam ordynatorem. Ponadto razem z gospodarzami udzielili wywiadu niemieckiej telewizji RBB. Potem udali się do Szpitala Lutherstift w Seelow, gdzie ich przewodnikiem był dr Andreas Engelbert, ordynator.

 Z rewizytą w Brandenburgii Z rewizytą w Brandenburgii 
   
Z rewizytą w Brandenburgii  Z rewizytą w Brandenburgii 
   
 Z rewizytą w Brandenburgii Z rewizytą w Brandenburgii 

Wieczorem w obecności Rene Wilke, Burmistrza Frankfurtu nad Odrą odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Szpitalem Lutherstift, reprezentowanym przez F. Volkmera a Szpitalem Wolskim, który z upoważnienia dyrektora reprezentował dr M. Saganowski.
Wydarzenie relacjonowała telewizja RBB. A podczas roboczej kolacji, w której uczestniczyli również członkowie zarządu Polsko - Niemieckiego Stowarzyszenia: Donat Wollny i Enrico Triebel rozmawiano o kontynuowaniu wymiany doświadczeń i podejmowaniu wspólnych projektów. 

W drugim dniu wizyty delegacja zwiedziła Szpital Ewangelicki w Luckau, ze szczególnym uwzględnieniem kliniki geriatrii, której działalność zaprezentował dr Harald Wulsche, ordynator. Tam też miała miejsce merytoryczna, bardzo inspirująca debata o organizacji i funkcjonowaniu opieki geriatrycznej w naszych krajach. Kolejnym punktem programu była wizyta w klinice geriatrii Szpitala Ewangelickiego w Lugdwigsfelde - Teltow. Gości przywitał dr Thomas Theloe, ordynator wraz z Sandrą Fleischer, szefową zespołu pielęgniarskiego. Ordynator wygłosił krótki wykład, po czym nastąpiła ożywiona dyskusja a następnie zwiedzanie kliniki.

Z rewizytą w Brandenburgii  Z rewizytą w Brandenburgii 
   
Z rewizytą w Brandenburgii  Z rewizytą w Brandenburgii 
   
Z rewizytą w Brandenburgii  Z rewizytą w Brandenburgii 

W czasie pobytu w Niemczech przedstawicielom naszego szpitala towarzyszył Peter Heyse, rzecznik Szpitala Lutherstift we Frankfurcie nad Odrą. Jego udział, jak też udział Polsko - Niemieckiego Stowarzyszenia w przygotowaniu progamu i zorganizowaniu tej wizyty trudno przecenić.