zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

9 sierpnia 2018

Rozeznanie rynku

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP. Rozeznanie rynku dotyczy usługi polegającej na świadczeniu usług w zespole Doradców ds. zdrowia i wsparcia (profesjonalistów) przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na świadczeniu usług w zakresie bezpośredniej pracy z uczestnikami projektu tj. m.in. motywowanie uczestników do angażowania się w przygotowywanie i realizację Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia; dzielenie się własnymi doświadczeniami w zakresie radzenia sobie z objawami choroby psychicznej, wykorzystania placówek leczniczych oraz działania leków; dzielenie się doświadczeniem z korzystania z niemedycznych programów wsparcia; udzielanie wsparcia informacyjnego i emocjonalnego w trakcie realizacji Indywidualnych Planów; udzielanie konsultacji członkom rodzin.

Proszę o podanie ceny jednostkowej za 1 godzinę usługi (brutto) przy założeniu średniego czasu pracy 20 godzin/ miesiąc i czasu realizacji zamówienia do 30 listopada 2020 r.

Proszę o przesłanie informacji zwrotnej do dnia 10.08.2018r. do godz. 12.00 na adres: wnazarewicz@wolski.med.pl

Informacje niezbędne są do oszacowania wartości zamówienia.