zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

3 lipca 2018

mali bracia Ubogich

Nasz oddział geriatryczno – internistyczny utrzymuje kontakty z wieloma organizacjami pozarządowymi skupiającymi się na sprawach opieki nad osobami w podeszłym wieku. Jedną z nich jest stowarzyszenie o nazwie „mali bracia Ubogich”, które powstało we Francji po II wojnie światowej. Obecnie działa w 10. krajach świata - w Europie m. in. w Hiszpanii, Szwajcarii i Rumunii, a poza Starym Kontynentem w Kanadzie, USA i Meksyku. Swoją działalność koncentruje na pomocy seniorom samotnym. Stara się przeciwdziałać marginalizacji społecznej tej grupy.

mali bracia Ubogich

Jakiś czas temu polski oddział stowarzyszenia nawiązał kontakt z naszą geriatrią i mamy za sobą już kolejne spotkanie. W końcu czerwca gościliśmy Joannę Mielczarek, dyrektorkę zarządzającą oddziału, która zaprezentowała personelowi medycznemu ofertę stowarzyszenia skierowaną do seniorów.

Dyskusja jaka się następnie wywiązała dotyczyła rozpoczęcia współpracy w zapewnieniu ciągłości wsparcia i terapii pacjentom opuszczającym szpital w ich miejscu zamieszkania przez przeszkolonych wolontariuszy stowarzyszenia. Ponadto omówiono możliwości wspólnego szkolenia pracowników obu instytucji i uzgodniono wzajemne wsparcie w działaniach podejmowanych w ramach terapii zajęciowej. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń dotyczących stosowanych form terapii i opieki, jak również ciągle niezaspokojonych i stale rosnących potrzeb w zakresie opieki geriatrycznej w Polsce.