zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

19 kwietnia 2018

Goście z Niemiec

W połowie kwietnia przyjechali do nas goście z Niemiec zainteresowani nawiązaniem współpracy w dziedzinie geriatrii. W składzie delegacji byli: dr Beata Niewiadomska – ordynator dużego, 80-łóżkowego oddziału geriatrii, dr Thomas Theloe – też ordynator geriatrii i Peter Heyse - rzecznik prasowy, którzy reprezentowali sieć Klinik Geriatrii Lutherstift. Ponadto byli też przedstawiciele Polsko - Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Zdrowia i Polityki Społecznej: Donat Wollny - prezes, Enrico Triebel - członek zarządu oraz Peter Nowak, dzięki staraniom których doszło do naszego spotkania.

Goście z Niemiec GERIATRIA

Stowarzyszenie, z siedzibą w Poczdamie,  powstało w czerwcu 2015 roku w Poznaniu. Ma na celu usprawnienie współpracy oraz zintensyfikowanie wymiany doświadczeń przedstawicieli niemieckiej i polskiej opieki zdrowotnej i społecznej, służącej poprawie sytuacji pacjentów w obu krajach. Jego pierwszym prezesem był dr Jacek Łukomski, ówczesny dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

W pierwszym dniu wizyty goście, dr Mariusz Saganowski, ordynator naszego oddziału geriatryczno - internistycznego i pracujący w nim Jakub Żelawski, terapeuta zajęciowy spotkali się w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Ze Stefanem Paulsenem, kierownikiem Referatu ds. Polityki Społecznej rozmawiali o możliwościach i perspektywach polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie geriatrii.

Goście z Niemiec GERIATRIA

W drugim dniu delegacja odwiedziła nasz oddział geriatryczno - internistyczny. Goście interesowali się zarówno organizacją pracy i finansowaniem oddziału, jak i trybem przyjmowania pacjentów, przebiegiem hospitalizacji i procesem rehabilitacji.  Zwiedzali pomieszczenia, zadawali wiele szczegółowych pytań. Wyjaśnień udzielali dr Arkadiusz Ciupak - zastępca dyrektora ds. lecznictwa, dr M. Saganowski a także inni pracownicy oddziału.

Goście z Niemiec GERIATRIA Goście z Niemiec GERIATRIA

Wizytę zakończyło spotkanie w siedzibie dyrekcji szpitala, na którym kontynuowano dyskusję o złożonych problemach opieki geriatrycznej obejmującej wiele aspektów zdrowia fizycznego i psychicznego oraz o konieczności jej rozwoju w związku z szybkim starzeniem się społeczeństw. Podkreślano przy tym potrzebę opracowania kompleksowego programu leczenia osób ze schorzeniami wieku podeszłego.

Goście z Niemiec GERIATRIA

Strony  wyraziły wolę nawiązania pogłębionej współpracy i wymiany doświadczeń. Padła propozycja rewizyty przedstawicieli Szpitala Wolskiego w Klinikach Geriatrii Lutherstift, wspólnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej i warsztatach geriatrycznych w Niemczech i współpracy w tworzeniu zaleceń dotyczących standardów opieki geriatrycznej, której efektem byłaby dwujęzyczna publikacja. Strona polska zaproponowała wciągniecie do tych działań również innych ośrodków, m.in. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, z którymi na co dzień współpracuje.