zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

13 października 2017

Twoja Krew Moje Życie

Szpital Wolski uczestniczy w kampanii promującej honorowe oddawanie krwi. Kampania jest prowadzona pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”

Twoja Krew Moje Życie

 

Program ma charakter strategiczny i długofalowy. Zdefiniowane w nim problemy i określone do realizacji zadania, powinny w sposób istotny wesprzeć działania, podejmowane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, w zakresie zaopatrzenia systemu ochrony zdrowia w krew i jej składniki.
Celami szczegółowymi programu są:
1.  promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa;
2.  zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury „Kandydata na dawcę krwi”;
3.  optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych;
4. zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości.
Więcej informacji na http://twojakrew.pl/