zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

10 czerwca 2015

Szpital bez bólu

Z początkiem czerwca nasz szpital dołączył do grona 145 polskich szpitali, które posiadają certyfikat „Szpital bez bólu”, nadawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB). Towarzystwo powstałe w 1991 roku, ma charakter interdyscyplinarny. Głównym jego celem jest wspieranie badań naukowych dotyczących bólu i zastosowania ich wyników w praktyce klinicznej. PTBB prowadzi też działalność wydawniczą i organizuje konferencje, spotkania naukowe i szkolenia personelu medycznego nt. bólu i jego leczenia.

Szpital bez bólu - CERTYFIKAT

W myśl przesłania ,,uwolnijmy pacjenta od bólu” przyświecającego działalności PTBB oraz misji Szpitala Wolskiego dotyczącej ,,zapewnienia świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie” kierownictwo  szpitala podjęło decyzję o ubieganiu się o certyfikat  „Szpital bez bólu”.  Aby go otrzymać musieliśmy spełnić kryteria określone przez PTBB, takie jak:
▪   Uczestnictwo personelu medycznego (anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek) co najmniej jeden raz w każdym roku w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego.
▪   Prowadzenie monitoringu natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, standardowo 4 razy na dobę.
▪   Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem.
▪   Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu.
▪   Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na załączonym formularzu działań niepożądanych.

Realizowany u nas program dotyczy pacjentów po zabiegach operacyjnych. Prowadzony jest zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą (określoną zarządzeniem dyrektora szpitala) w następujących oddziałach:
▪   anestezjologii i intensywnej terapii (w sali wybudzeń),
▪   chirurgii ogólnej i onkologicznej  z częścią urazową, 
▪   chirurgii naczyniowej,
▪   kardiologicznym (u pacjentów po wszczepieniu kardiowerterów  i stymulatorów).

Na spotkaniu z komisją certyfikacyjną składającą się z członków grupy ekspertów: prof. dr. hab. Jana Dobrogowskiego - prezesa PTBB, Jacka Łopuszko - koordynatora projektu „Szpital bez bólu”, Ewy Popiołek i dr. Jarosława Woronia Szpital Wolski reprezentowały:
▪   Jadwiga Saganowska, pełnomocnik dyrektora szpitala ds. jakości
▪   Agnieszka Rytel – Rylska, ordynator Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
Decyzją komisji Szpital Wolski otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu” ważny do 1 czerwca 2018 roku, czyli na 3 lata,  z  możliwością przedłużenia jego ważności na kolejne lata, po uprzednim przystąpieniu do ponownej weryfikacji.

W zamyśle PTBB certyfikat „Szpital bez bólu” gwarantuje  wysoki poziom usług w zakresie medycyny bólu. W związku z tym Towarzystwo będzie zabiegać o uwzględnienie posiadania tego certyfikatu przez szpitale, oddziały i poradnie podczas konkursów ofert prowadzonych przez NFZ, a także przy ustalaniu wysokości limitów i kosztów kontraktowanych usług.