zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

18 września 2014

Warszawski Korowód Integracyjny 2014

W ubiegły piątek (12 września), w parku im. gen. Józefa Sowińskiego pomknął czwarty ,,Warszawski Korowód Integracyjny”. Zorganizowany został przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Wola, w ramach projektu systemowego ,,Integracja dla samodzielności’, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta cykliczna impreza plenerowa ma na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych oraz podmiotów realizujących działania na ich rzecz.  W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, różne instytucje publiczne  i organizacje pozarządowe zaprezentowały swoje oferty dotyczące aktywizacji społecznej i zawodowej,  a także zdrowia  osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Impreza cieszyła się zainteresowaniem osób w różnym wieku, o różnym stopniu niepełnosprawności.

 Warszawski  Korowód Integracyjny 2014

W miasteczku namiotowym, wśród wielu stoisk zaaranżowanych na potrzeby Korowodu, nie zabrakło stoiska Szpitala Wolskiego. Pracowali w nim: Wioleta Mazurek - zastępczyni  pielęgniarki oddziałowej Oddziału kardiologicznego, Alicja Biernacka - st. pielęgniarka z I Oddziału chorób wewnętrznych z Pododdziałem  endokrynologicznym, Bogusława Panczeluga - dietetyczka, Karolina Szymańska oraz Adrian Gałązka - fizjoterapeuci z Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. Ich pracę koordynowała Jadwiga Saganowska - Pełnomocniczka ds. Jakości, a technicznie wspierał Grzegorz Lusawa  z  Działu ds. Gospodarczych i Zaopatrzenia

 Warszawski  Korowód Integracyjny 2014

Nasz zespół zajmował się promowaniem zachowań prozdrowotnych sprzyjających umacnianiu zdrowia i zapobieganiu chorobom. W ofercie znalazło się poradnictwo z zakresu profilaktyki zespołów bólowych narządu ruchu, testy czynnościowe narządu ruchu, a także poradnictwo w zakresie zdrowego żywienia.  Wszystkim chętnym mierzono ciśnienie i badano poziom  glukozy. Ponadto w stoisku dostępne były broszury o tematyce prozdrowotnej, cieszące się dużym zainteresowaniem.  

 Warszawski  Korowód Integracyjny 2014