zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

9 czerwca 2014

Otwarcie ośrodka diagnostyki obrazowej

4 czerwca, odbyło się w naszym szpitalu otwarcie ośrodka diagnostyki obrazowej prowadzonego przez firmę Lux Med, która wygrała konkurs na udzielanie świadczeń w tym zakresie.

 

hgfhu hgfhu

 

hgfhu

Gości powitała pani Agnieszka Szczygłowska, dyrektor Centrum Diagnostycznego zorganizowanego przez Lux Med na naszym terenie. Głos zabrali także:  pan  Michał Rybak, członek zarządu odpowiedzialny za finanse, administrację i inwestycje, oraz pan Marcin Wierzbicki, który jest dyrektorem  LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. 

Dyrektor Szpitala Wolskiego pan Robert Mazur wyraził  zadowolenie, że razem z nowym partnerem udało się zmienić organizację diagnostyki obrazowej, zgodnie z przyjętymi wcześniej przez szpital założeniami. Przypomniał, że już od dawna szpital podejmował działania zmierzająca do ograniczenia transportu pacjentów na badania diagnostyczne pomiędzy poszczególnymi pawilonami, a także do innych ośrodków, żeby eliminować niedogodności, jakie niesie to dla chorych  i skrócić czas oczekiwania na wyniki badań, a tym samym usprawnić proces diagnozowania i leczenia. I to się teraz udało.  

W pawilonie 8, w pomieszczeniach sąsiadujących z SOR utworzona została pracownia, w której  wykonywane są pilne  badania tomografii komputerowej, badania ultrasonograficzne i rentgenowskie przede wszystkim pacjentom SOR, a ponadto pacjentom oddziałów chirurgicznych oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii znajdujących się w tym samym budynku. 

Natomiast w pawilonie 7, gdzie do niedawna funkcjonował nasz Zakład Diagnostyki Obrazowej,  powstało nowoczesne centrum LUX MED Diagnostyka, pracujące na rzecz  pacjentów hospitalizowanych w pozostałych oddziałach, a także pacjentów, którzy leczą się w poradniach specjalistycznych. Należy podkreślić, że poza TK, USG i Rtg jest tu też możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego. Dzięki temu pacjentów hospitalizowanych w szpitalu nie będzie trzeba, jak dotychczas, przewozić na to badanie do innych placówek. Jest to również udogodnienie dla pacjentów leczących się u nas ambulatoryjnie, bo nie będą już musieli szukać gdzie indziej możliwości zrobienia RM zleconego przez lekarza z naszej poradni.