zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

23 maja 2014

120-ta rocznica rozpoczęcia budowy szpitala na Czystem

120 lat temu rozpoczęto budowę najnowocześniejszego w owym czasie szpitala w Warszawie, Szpitala Starozakonnych na Czystem, w którego zabudowaniach pracuje nasz szpital. 23 maja 1894 r. wmurowany został kamień węgielny pod fundament synagogi przyszpitalnej.

Dom Administracyjny z Synagogą

Dom Administracyjny z Synagogą

Przy projektowaniu kompleksu szpitalnego, w którym od 1946 r. funkcjonuje szpital miejski, noszący od 1957 r. nazwę „Szpital Wolski”, wykorzystano nowoczesne rozwiązania stosowane w ośrodkach leczniczych Europy Zachodniej, łącząc najnowsze osiągnięcia budownictwa z wymogami lecznictwa szpitalnego, a także podmiotowym podejściem do pacjenta. Przyjęto system pawilonowy, uważany wówczas za najwłaściwszy dla wielospecjalistycznego szpitala.

Pierwszy pawilon, tzw. pawilon psychiatryczny, oddano do użytku w styczniu 1898 r.  Pozostałe pawilony uruchomiono w kwietniu 1902 r., natomiast w czerwcu odbyła się uroczystość otwarcia szpitala z udziałem kilkuset gości.

W szpitalu przeważały małe, jedno lub dwuosobowe sale chorych, co było wtedy nowością budzącą ożywione dyskusje w kręgach organizatorów szpitalnictwa. Pierwszy lekarz naczelny szpitala, znany społecznik dr Zygmunt Kramsztyk, który od 1901 r. sprawował nadzór nad działalnością nowobudowanego szpitala, wielokrotnie wypowiadał się na ten temat na forum Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, a podczas uroczystego otwarcia lecznicy tłumaczył:

„ … Bo szpital nasz nie jest prostą kopią szpitali nowych, różni się od nich w kilku względach. A najważniejszą różnicę stanowią małe sale naszego szpitala, gdy prawie wszystkie inne mieszczą wielką liczbę chorych we wspólnych ogromnych komnatach. Komitet budowy wiedział, że takim rozdrobnieniem szpitala powiększa trud lekarzy i służby, podnosi do pewnego stopnia i koszta utrzymania zakładu, ale pobyt chorym w szpitalu czyni przyjemniejszym. Bo chorzy, w wielkiej liczbie razem zebrani, dotknięci różnemi chorobami i cierpiący w sposób rozmaity, muszą sobie dokuczać nawzajem choć mimo woli. …”. 

Zarys historii naszego szpitala można znaleźć na: www.wolski.med.pl