zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

15 października 2013

II Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

II Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej, zorganizowane 10 października w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, zostało poświęcone problematyce zdrowia psychicznego w kontekście starzenia się społeczeństwa.

 rt6y  rt6y

Obserwowane w całej Europie przemiany demograficzne, których efektem jest sukcesywne starzenie się ludności, następują także w Polsce i w Warszawie. Mieszkańcy stolicy w wieku emerytalnym stanowią obecnie około 20% całej populacji miasta, i z biegiem lat będzie ich jeszcze więcej. Starzenie się mieszkańców oznacza narastanie istniejących już teraz różnorodnych problemów natury psychologicznej, społecznej i medycznej. Konieczny jest więc szybki rozwój usług ukierunkowanych na zaspokajanie specyficznych potrzeb tej grupy, w tym w zakresie  psychogeriatrycznej opieki zdrowotnej, oraz rozwój różnych form wparcia.   

Na tych zagadnieniach skoncentrowana była konferencja, będąca główną częścią Forum. Obejmowała m. in. kwestie dotyczące miejsca ludzi starych w rodzinie i społeczeństwie, wpływu sposobu życia seniorów na ich zdrowie, systemu opieki i wsparcia dla osób w zaawansowanym wieku, które cierpią na zaburzenia psychiczne, oraz dla ich rodzin i opiekunów.   

 rt6y  rt6y

Do aktywnego udziału w konferencji, obok profesjonalistów (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów), przedstawicieli samorządu terytorialnego, NFZ, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, włączono osoby z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego, które są coraz częściej uznawane za „ekspertów przez doświadczenie”. Takie podejście nie tylko ułatwia dialog z ekspertami w zakresie psychiatrii, psychoterapii i opieki społecznej, ale też sprzyja właściwemu rozwiązywaniu problemów.

Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca działalność różnych instytucji zajmujących się ludźmi chorymi psychicznie oraz prace pacjentów z warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy. Zwieńczeniem Forum był spektakl  Teatru Zgoda, w którym grają osoby z doświadczeniem choroby psychicznej. 

 rt6y  ggg
   
 rt6y  rt6y

Tegoroczne Forum, jak i pierwsze, zorganizowane przez nasz szpital w ubiegłym roku w Teatrze na Woli, cieszyło się zainteresowaniem wielu środowisk zaangażowanych w  rozwiązywanie problemów dotyczących zdrowia psychicznego i funkcjonowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Warszawie i na Mazowszu. Jego uczestnicy podkreślali, że  gdy w kraju przybywa ludzi starych, należy z dużo większą niż dotychczas determinacją wdrażać Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zwłaszcza, że z prognoz demograficznych wynika, że proces starzenia się naszego społeczeństwa będzie postępował. Dlatego trzeba nie tylko zastanawiać się co zrobić, żeby zadbać o zdrowie psychofizyczne osób zaawansowanych wiekiem, by mogły jak najdłużej zachować aktywność i niezależność życiową, ale podejmować w tej sprawie konkretne działania.

W tym roku parterem Szpitala Wolskiego w przygotowaniu Warszawskiego Forum było Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy, a uczestników gościło Bemowskie Centrum Kultury „ARTBEM”.