zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

6 września 2013

Zakończenie wizyty akredytacyjnej

Dzisiaj, na zakończenie wizyty akredytacyjnej, która rozpoczęła się 4 września, zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w składzie: pani Magdalena Tomczyk, pan Michał Bedlicki, pan Adam Pietras i pan Krystian Oleszczyk spotkał się z dyrekcją szpitala, ordynatorami, pielęgniarkami oddziałowymi oraz kierownikami administracji.

hjklhj hjklhj

W krótkim podsumowaniu  rezultatów wizytacji pan Michał Bedlicki stwierdził, że byliśmy do niej znakomicie przygotowani, co oczywiście nie oznacza, że wizytujący nie mają żadnych zastrzeżeń, oraz, że spełnianie przez nas standardów akredytacyjnych oceniane jest wysoko. Mamy więc satysfakcję, że praca, jaką wykonaliśmy na rzecz uzyskania akredytacji w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" przyniosła oczekiwane efekty. 

Teraz, w ciągu dwóch tygodni powstanie raport z wizyty akredytacyjnej, który otrzymamy do wiadomości, z możliwością sporządzenia ewentualnych uwag czy wyjaśnień. Na jego podstawie Rada Akredytacyjna wyda rekomendację dotyczącą spełnienia przez nasz szpital standardów akredytacyjnych, która zostanie przedłożona ministrowi zdrowia. Mamy nadzieję, że pan minister udzieli Szpitalowi Wolskiemu akredytacji i będziemy w Warszawie pierwszym wieloprofilowym szpitalem, który ją uzyskał.   

unia unia