zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880; 516 059 870
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

21 grudnia 2020

Szpital Wolski bierze udział w Narodowym Programie Szczepień

Szpital Wolski został wyznaczony jako szpital węzłowy do realizacji szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych.

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA SZCZEPIENIA

1. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni:

a. Pracownicy szpitala węzłowego,

b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

c. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,

f. Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,

g. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

2. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są uprawnieni:

a. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,

b. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,

c. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,

d. Członkowie pozostałych służb ratowniczych jak WOPR, GOPR, TOPR itp.

e. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Przyjmujemy zgłoszenia do dnia 14 stycznia 2021r. do godz. 14.00. Zgłoszenie musi być przekazane wraz z formularzem zgłoszenia na szczepienie.

Oświadczenie o przetwarzaniu

Formularz zgłoszenia szczepień

Koordynatorem ds. szczepień dla Szpitala Wolskiego jest p. Beata Goszczyńska, tel. 22 38-94-876, szczepienia@wolski.med.pl

Szczegóły Narodowego Programu Szczepień dostępne są na stronie

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19