zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

 
20 września 2019
Byliśmy na Pikniku Europejskim i na Kercelaku

W sobotę 7 września projekt "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie", którego jednym z realizatorów jest Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, był prezentowany na dwóch imprezach plenerowych w Warszawie:

czytaj więcej
 
25 września 2019
Strategia wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w Dzielnicy Wola

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) jest jednym z realizatorów projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" skierowanego do mieszkańców, ich bliskich, a także społeczności lokalnych trzech dzielnic Warszawy, w tym Dzielnicy Wola. W ramach jego realizacji od kwietnia 2018 do maja 2019 WCZP objęło opieką ponad 200 osób, a liczba osób chcących skorzystać z tej oferty nadal wzrasta.

czytaj więcej
 
19 lipca 2019
Psychiatria dzienna po modernizacji

Modernizację części A oddziału psychiatrycznego dziennego zapowiedzianą w grudniu ubiegłego roku na uroczystości otwarcia w pawilonie 5 Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) mamy już za sobą. Na czas robót remontowo - budowlanych, które trwały trzy miesiące, działalność tej części oddziału przeniesiono do pomieszczeń poradni zdrowia psychicznego i Zespołu Leczenia Środowiskowego. Teraz powraca do swojej siedziby.

czytaj więcej
 
17 lipca 2019
Zatrudnimy PIELĘGNIARKI

Zapowiedź konkursu - Pielęgniarki operacyjne/kardiologiczne/zabiegowe Pielęgniareka w oddziale internistycznym o profilu diabetologicznym, Pielęgniareka w oddziale geriatryczno - internistycznym, Pielęgniareka w oddziale neurologicznym.

czytaj więcej
 
11 lipca 2019
Spotkania dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi

Fundacja na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014 – 2020 realizuje program edukacyjny dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi.

czytaj więcej
 
11 lipca 2019
Wykład oraz badania i konsultacje dla seniorów

Zachęcamy seniorów do udziału w akcji poświęconej profilaktyce raka jelita grubego. W ramach tej akcji 15 lipca br. w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie odbędzie się wykład pt. „Kolonoskopia jest super”. Będzie też można skorzystać z bezpłatnych konsultacji i badań.

czytaj więcej
 
3 lipca 2019
Bezpieczeństwo informatyczne w Szpitalu Wolskim

Szpital Wolski jest jednym z pierwszych szpitali w kraju, które wprowadziły kompleksową informatyzację. Zaczęliśmy w 2007 roku i od tego czasu rozbudowujemy system oraz infrastrukturę informatyczną. Obecnie realizujemy kolejny program ukierunkowany na unowocześnienie szpitalnej sieci komputerowej z zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych.

czytaj więcej
 
3 lipca 2019
Ponadpodstawowy program psychoterapii

W wyniku pozytywnego dla Szpitala Wolskiego rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez m. st. Warszawa na prowadzenie w latach 2019 - 2020 ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych a także osób współuzależnionych, który jest adresowany do mieszkańców miasta, nasza poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia pozyskała dodatkowe środki na swoją działalność. Dotacja miejska rozpisana na dwa lata wyniesie w sumie ponad 340 tys. zł. (w 2019 roku ponad 150 tys. zł, a w 2020 roku blisko 190 tys. zł.).

czytaj więcej
 
12 kwietnia 2019
Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim

W warszawskiej hali EXPO XXI od 6 do 9 kwietnia obradował 27 Europejski Kongres Psychiatrii (EPA). Zgromadził ponad 4000 uczestników z całego świata. Tak duża, prestiżowa międzynarodowa konferencja psychiatryczna odbyła się w Polsce po raz pierwszy. W tym samym czasie w naszym szpitalu miało miejsce wydarzenie towarzyszące EPA 2019.

czytaj więcej
 
9 kwietnia 2019
Nasza koleżanka z nagrodą Królowej Szwecji

Laureatką polskiej edycji Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii (Queen Silvia Nursingn Award) w 2018 roku została nasza koleżanka Paulina Pergoł, pielęgniarka z Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego (KOP). To prestiżowe wyróżnienie zdobyła za projekt „Listy do przyjaciela” skierowany do pensjonariuszy domów seniora.

czytaj więcej
strona: / 18