zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii - wykonywania badań echokardiograficznych w Poradni kardiologicznej, w Oddziale kardiologicznym, Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej

Zarządzenie 146/2019

Ogłoszenie

SWKO, oferta, wzór umowy

Regulamin pracy komisji