zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Konkurs na udzielenie zamówienia na: 1) udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej w Oddziale chirurgii naczyniowej Szpitala Wolskiego oraz pozostawania w gotowości do udzielania w/w świadczeń oraz na:

Zarządzenie 86/2019

Ogłoszenie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 86 z dnia 08.04.2019 r.

Załącznik nr 2a do Zarządzenia 86 z dnia 08.04.2019 r.

Regulamin pracy komisji