zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Komórki organizacyjne

 

L.p.

Nazwa komórki

Ordynator / Kierownik

  1. 

Szpitalny oddział ratunkowy

dr Ewa Szymczuk

  2. 

I Oddział chorób wewnętrznych

dr Anna Stefanowska

  3. 

Pododdział Endokrynologiczny

dr Anna Stefanowska

  4. 

II Oddział chorób wewnętrznych

dr n. med. Andrzej Marciniak

  5. 

Oddział kardiologiczny

dr n. med. Dariusz Wojciechowski

  6. 

Ośrodek elektroterapii serca

dr n. med. Dariusz Wojciechowski

  7. 

Pracownia elektrofizjologii

dr n. med. Dariusz Wojciechowski

  8. 

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

dr Grzegorz Skoczylas

  9. 

Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej

dr n. med. Dariusz Wojciechowski

  10. 

Oddział neurologiczny

p. o. ordynatora dr n. med. Arleta Kuczyńska-Zardzewiały

 11. 

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

p. o. ordynatora dr n. med. Arleta Kuczyńska-Zardzewiały

 12. 

Oddział udarowy

p. o. ordynatora dr n. med. Arleta Kuczyńska-Zardzewiały

13. 

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazową

dr hab. n. med. Marek Stańczyk

14. 

Oddział chirurgii naczyniowej

dr n. med. Marcin Geremek

15. 

Oddział geriatryczny

p.o. ordynatora dr Mariusz Saganowski

16. 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

dr Agnieszka Rytel – Rylska

17. 

Blok operacyjny

dr Jacek Dudzik

18. 

Apteka Szpitalna

mgr farm. Janusz Mioduszewski

19. 

Bank krwi

dr Paulina Krasowska