zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880; 516 059 870
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Komórki organizacyjne

 

L.p.

Nazwa komórki

Ordynator / Kierownik

  1. 

Szpitalny oddział ratunkowy

dr David Zira

  2. 

I Oddział chorób wewnętrznych i endokrynologii

p.o. ordynatora dr n. med. Adam Parfieńczyk

  3. 

II Oddział chorób wewnętrznych

p.o. ordynatora Roman Jasiński

  4. 

Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego

dr n. med. Dariusz Wojciechowski

  5. 

Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej

dr n. med. Dariusz Wojciechowski

  6. 

Oddział neurologiczny

p. o. ordynatora dr n. med. Lidia Darda – Ledzion

 7. 

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

p. o. ordynatora dr n. med. Lidia Darda – Ledzion

 8. 

Oddział udarowy

p. o. ordynatora dr n. med. Lidia Darda – Ledzion

9. 

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazową

dr hab. n. med. Marek Stańczyk

10. 

Oddział chirurgii naczyniowej

dr Andrzej Płoński

11. 

Oddział geriatryczno - internistyczny

dr Mariusz Saganowski

12. 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

dr Agnieszka Rytel – Rylska

13. 

Blok operacyjny

dr Jacek Dudzik

14. 

Apteka Szpitalna

mgr farm. Janusz Mioduszewski

15. 

Bank krwi

dr Agnieszka Rytel-Rylska

16.  Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży dr. n. med. Cezary Żechowski
17.  KOP dr Kama Katarasińska-Pierzgalska
18.  Oddział psychiatryczny Dzienny Katarzyna Stankiewicz