zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Komórki organizacyjne

 

L.p.

Nazwa komórki

Ordynator / Kierownik

  1. 

Szpitalny oddział ratunkowy

dr David Zira

  2. 

I Oddział chorób wewnętrznych

dr Anna Stefanowska

  3. 

Pododdział Endokrynologiczny

dr Anna Stefanowska

  4. 

II Oddział chorób wewnętrznych

dr n. med. Andrzej Marciniak

  5. 

Oddział kardiologiczny

dr n. med. Dariusz Wojciechowski

  6. 

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

dr n. med. Dariusz Wojciechowski

  7. 

Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej

dr n. med. Dariusz Wojciechowski

  8. 

Oddział neurologiczny

p. o. ordynatora dr n. med. Arleta Kuczyńska-Zardzewiały

 9. 

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

p. o. ordynatora dr n. med. Arleta Kuczyńska-Zardzewiały

 10. 

Oddział udarowy

p. o. ordynatora dr n. med. Arleta Kuczyńska-Zardzewiały

11. 

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazową

dr hab. n. med. Marek Stańczyk

12. 

Oddział chirurgii naczyniowej

dr n. med. Marcin Geremek

13. 

Oddział geriatryczno - internistyczny

dr Mariusz Saganowski

14. 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

dr Agnieszka Rytel – Rylska

15. 

Blok operacyjny

dr Jacek Dudzik

16. 

Apteka Szpitalna

mgr farm. Janusz Mioduszewski

17. 

Bank krwi

dr Paulina Krasowska