zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
 Aktualności

Prośba o wsparcie finansowe dla Szpitala Wolskiego w walce z koronawirusem COVID-19

31 marca 2020

W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID–19 i dużym zainteresowaniem akcjami niesienia pomocy dla szpitali, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe Szpitala Wolskiego...

czytaj więcej

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, który podlega organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Pacjenta i jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.) osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Do zadań w/w Rzecznika należy:

  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
     
  2. wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;
     
  3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów;
     
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

 

Kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 82 50
fax.: (22) 532 82 30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów: poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800 190 590 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
w godz. 9.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku