Pierwszy oddział geriatryczny w Warszawie

13 października odbyło się otwarcie naszego nowego oddziału, 36-łóżkowego oddziału geriatrycznego. To pierwszy nie tylko w Warszawie, ale w całym województwie mazowieckim oddział o takim profilu.

Od lewej: R. Mazur – dyrektor Szpitala Wolskiego, I. Radziewicz-Winnicki – wiceminister zdrowia,
H. Gronkiewicz-Waltz – prezydent Warszawy

Utworzenie oddziału geriatrycznego to ważny etap rozwoju szpitala. Jesteśmy placówką samorządową. Jako  szpital m. st. Warszawy staramy się dostosowywać zakres swojej działalności do potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta. A powszechnie wiadomo, że mieszkańcy się starzeją i w mieście narasta problem opieki nad ludźmi starszymi, wymagającej podejścia holistycznego, które obejmuje wiele aspektów zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednocześnie coraz bardziej  odczuwalny jest niedobór łóżek internistycznych a bazy łóżkowej dla geriatrii właściwie nie ma. Poza naszym oddziałem jest zaledwie 20 łóżek geriatrycznych w dwóch pododdziałach (w  Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus na ul. Lindleya oraz w Szpitalu Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego na ul. Czerniakowskiej).

Oddział powstał w miejscu nieużywanej od lat kuchni szpitalnej. Jest przestronny, przyjazny pacjentom, dobrze wyposażony. Dysponuje nowoczesnym sprzętem i aparaturą medyczną. Wszystkie pomieszczenia są łatwo dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest w nim  12 sal chorych z łazienkami: 10 trzyosobowych i 1 jednoosobowa, oraz pięciostanowiskowa sala wzmożonego nadzoru z systemem monitoringu medycznego, który umożliwia ciągły pomiar parametrów życiowych. Sale chorych są odpowiednio większe, np. trzyosobowe  mają 28-29 m².

3-osobowa sala chorych
5-stanowiskowa sala wzmożonego nadzoru
Łazienka z łóżkiem do mycia chorych leżących

Ponadto, oprócz pokoi lekarskich i zabiegowych oraz pomieszczeń pomocniczych, są tu sale terapii zajęciowej i fizjoterapii oraz gabinet psychologa, niezbędne do kompleksowego leczenia pacjentów ze schorzeniami wieku podeszłego.

Gabinet fizjoterapii
Gabinet fizjoterapii

Docelowo w oddziale będzie pracował 31-osobowy zespół: 5 lekarzy, w tym 2 geriatrów, psycholog, fizjoterapeuta, 15 pielęgniarek i 9 opiekunek medycznych.

Inwestycja kosztuje prawie 4,5 mln zł. Wydatki na przebudowę i modernizację ponad 1,5 tys. m² powierzchni po dawnej kuchni na potrzeby oddziału szpitalnego i zainstalowanie dodatkowej windy wynoszą ok. 3,5 mln, a na wyposażenie ok.1 mln zł. Finansowane są głównie, w kwocie ok. 4,4 mln zł, z budżetu Warszawy. Resztę wydatków, ok. 100 tys. zł, szpital pokrył z własnych środków. Przekazanie dodatkowego wyposażenia dla oddziału zadeklarowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale dopiero po otrzymaniu kontraktu na opiekę geriatryczną. 

Oddział został już wpisany do rejestru wojewody. Wkrótce przyjmie pierwszych pacjentów. Do czasu uzyskania kontraktu na geriatrię, o co zabiegamy od kilku miesięcy, będą tutaj kierowani pacjenci, którzy z powodu ciągłego przepełnienia oddziałów chorób wewnętrznych musieliby być hospitalizowani na tzw. dostawkach.

W naszych oddziałach chorób wewnętrznych, gdzie ¾ pacjentów stanowią osoby w wieku 65+, przeciętne wykorzystanie łóżek od wielu lat przekracza 110%. Tak duże obłożenie poważnie utrudnia pracę SOR. Często nie mamy wolnych miejsc, nawet na dostawkach, dla chorych, którzy powinni być tam przenoszeni zaraz po zdiagnozowaniu. W związku z tym wydłuża się czas pobytu pacjentów w SOR, który ma służyć do ratowania zdrowia i życia ludzi w stanach nagłych.

Mamy nadzieję, że niedługo ta trudna sytuacja spowodowana niedostateczną bazą łóżkową ulegnie znaczącej poprawie. Dzisiaj otworzyliśmy oddział geriatryczny z 36 łóżkami. Natomiast w maju 2016 roku zostanie oddany do użytku nasz nowy pawilon, w którym poza 45-łóżkową kardiologią przeniesioną ze starej siedziby z całym zapleczem diagnostyczno – zabiegowym, znajdzie swoje miejsce pełnoprofilowa pracownia diagnostyki endoskopowej i 21 łóżek internistycznych.

W rezultacie do połowy przyszłego roku liczba łóżek stacjonarnych wzrośnie z obecnych 309 do 366. W sumie przybędzie nam 57 łóżek. Nastąpi więc oczekiwana od dawna poprawa warunków hospitalizacji pacjentów internistycznych i geriatrycznych, jak również poprawa funkcjonowania SOR. I, co też jest ważne, polepszą się warunki pracy personelu.

To dobra wiadomość dla mieszkańców Warszawy, a zwłaszcza mieszkańców Dzielnicy Wola, którzy przeważają wśród pacjentów korzystających z naszych usług. Tym bardziej, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawy na inwestycje w Szpitalu Wolskim w latach 2016 – 2020 Rada Warszawy zarezerwowała 118 mln zł, co stwarza szansę kontynuowania modernizacji i rozwoju szpitala. 


Pierwszy oddział geriatryczny w Warszawie