Odwoływanie wizyt

Prosimy o przekazywanie informacji o braku możliwości zrealizowania wizyty specjalistycznej  w Poradni w uzgodnionym wcześniej terminie.

tel. (22) 38 94 800

Odwołanie wcześniej umówionego terminu u specjalisty umożliwi skorzystanie z wizyty przez innego pacjenta i skrócenie kolejki oczekujących.


<strong>Odwoływanie wizyt</strong>