Oczekiwana rozbudowa szpitala stała się faktem

Wczoraj (29 kwietnia) w samo południe odbyła się u nas szczególna uroczystość. Został wmurowany kamień węgielny w fundament  nowego, 66-łóżkowego pawilonu dla oddziałów kardiologicznych i pracowni diagnostyki endoskopowej.  Akt erekcyjny podpisali: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz i dyrektor naszego szpitala Robert Mazur. Dokument poświadczyli swoimi podpisami:  
–  Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola m. st.  Warszawy
–  Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej m. st.  Warszawy
–  Michał Szczerba, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
–  Paweł Pawlak, członek Rady Społecznej Szpitala Wolskiego
–  Grzegorz Bierzyński, prezes zarządu Block sp. z o. o. (firmy, która jest wykonawcą inwestycji)
–  Michał Kołodziejczyk, przedstawiciel ch2 architekci s. c. (biura, które zaprojektowało pawilon)
Otwarcie pawilonu, którego budowa postępuje w szybkim tempie, nastąpi  wiosną 2016 roku.

Akt erekcyjny

Gościom przybyłym na tę uroczystość zostały też zaprezentowane pomieszczenia przebudowane na potrzeby nowego oddziału o profilu geriatrycznym, o utworzeniu którego myślano w szpitalu od lat. Będzie się mieścił w budynku po dawnej kuchni i stołówce, w którym znajduje się m.in. apteka szpitalna i stacja dializ. Teraz trwają tam jeszcze prace instalacyjno – wykończeniowe, ale już jesienią w tym nowym, 36-łóżkowym oddziale będziemy przyjmować  pacjentów.

Oczekiwana od dawna rozbudowa Szpitala Wolskiego stała się więc faktem. Dzięki dwóm inwestycjom rozpoczętym na początku roku szpitalowi, w którym jest 309 łóżek leczenia stacjonarnego przybędzie 57 łóżek.

Nowy pawilon, powstający w miejscu pawilonu wyburzonego wiele tal temu, będzie pierwszym od 80-ciu lat pawilonem łóżkowym wybudowanym na terenie szpitala. Większość naszych pawilonów powstała na przełomie XIX i XX wieku, na potrzeby  ówczesnego, najnowocześniejszego w Warszawie,  Szpitala Starozakonnych na Czystem. I choć baza szpitalna była później rozbudowywana i odbudowywana ze zniszczeń I i II wojny światowej, to nadal są to wiekowe budynki. Część z nich wymaga jeszcze modernizacji i dostosowania do standardów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. A to stawia przed nami poważne wyzwania inwestycyjne na kolejne lata.

Pierwotnie pawilon był przeznaczony na 55-łóżkowy oddział internistyczny, co wiązało się z wieloletnimi staraniami szpitala o powiększenie bazy łóżkowej wciąż przepełnionych oddziałów chorób wewnętrznych. Nadmierne obłożenie tych oddziałów poważnie utrudnia codzienną pracę SOR, który też jest ciągle przepełniony, ponieważ  na internach nie ma miejsc dla pacjentów, którzy powinni być tam przenoszeni zaraz po zdiagnozowaniu. Wydłuża się więc czas ich pobytu w SOR, który ma służyć do ratowania  zdrowia i życia ludzi w stanach nagłych.

Dlatego gdy pojawiła się realna szansa na szybszą, już w III kwartale br., poprawę sytuacji poprzez uruchomienie w nowego oddziału o profilu geriatrycznym, a ¾ naszych pacjentów internistycznych to osoby w wieku powyżej 65 lat, podjęto decyzję o zmianie przeznaczenia nowego pawilonu. Został opracowany zamienny projekt budowlany, który bez opóźnienia terminu uruchomienia pawilonu pozwala ulokować w nim całą naszą kardiologię, czyli dwa oddziały: kardiologiczny i intensywnego nadzoru kardiologicznego z zapleczem diagnostycznym i zabiegowym, a także poradnię kardiologiczną. W nowej lokalizacji na kardiologii będzie o 21 łóżek więcej niż obecnie. W miarę potrzeb te dodatkowe łóżka będą wykorzystywane do leczenia pacjentów z innymi schorzeniami wewnętrznymi.

Kardiologia mieści się w starym budynku, jednym z tych, które nie przeszły jeszcze całościowej modernizacji. Jej podjęcie oznaczałoby wstrzymanie działalności kardiologii co najmniej na pół roku. Przyjęte rozwiązanie szybciej doprowadzi zmniejszenia obłożenia oddziałów internistycznych i SOR, a więc do polepszenia warunków leczenia pacjentów i pracy personelu w tych oddziałach. Jednocześnie sprzyja niezakłóconemu funkcjonowaniu całego szpitala i ułatwia jego dalszą modernizację. 

W nowym pawilonie o powierzchni ok. 3,5 tyś. m2 znajdą się małe, jedno-, dwu- i trzyłóżkowe sale chorych z łazienkami, sala intensywnego nadzoru kardiologicznego z 8. stanowiskami wyposażonymi w system monitorowania czynności życiowych, wysokospecjalistyczne zaplecze diagnostyczno–zabiegowe z ośrodkiem kardiologii inwazyjnej oraz poradnia specjalistyczna. Znajdzie tu również swoje miejsce planowana wcześniej  pełnoprofilowa  pracownia diagnostyki endoskopowej.

Prace budowlane potrwają do końca 2015 roku. Cała inwestycja, która łącznie  z wyposażeniem będzie kosztować 23 mln zł, jest finansowana z budżetu m. st. Warszawy.

Równocześnie z budową nowego pawilonu, ruszyła druga inwestycja – modernizacja pomieszczeń dla oddziału geriatrycznego. Będzie to pierwszy oddział zachowawczo – geriatrycznym w województwie mazowieckim.

W tym przestronnym, rozlokowanym na powierzchni ok. 1,5 tys. m²,  wszystkie pomieszczenia będą łatwo dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym dobudowana zostanie dodatkowa winda. Będzie 12 sal chorych: 10 sal trzyosobowych i 2 sale wzmożonego nadzoru (jedno- i pięciostanowiskowa). W każdej będzie łazienka. Sale chorych będą obszerne, sale trzyosobowe będą miały ok. 29 m². Ponadto w oddziale, oprócz pokoi lekarskich i zabiegowych, będą sale terapii zajęciowej, gabinety fizjoterapii i gabinet psychologa, co ułatwi wdrożenie kompleksowego programu leczenia osób ze schorzeniami wieku podeszłego.

Koszty prac budowlano – modernizacyjnych oraz wyposażenia wynoszące około 4,5 mln zł. zostaną pokryte z budżetu m.st. Warszawy. Znaczący udział w wyposażeniu tego oddziału zadeklarowała wstępnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.


Oczekiwana rozbudowa szpitala stała się faktem