Najpiękniejszy pawilon Szpitala Wolskiego

Po dwóch latach prac, Pawilon 10 wyłania się jako najpiękniejszy obiekt Szpitala Wolskiego. Pieczołowicie, pod nadzorem konserwatora, odnowiono elewacje, całkowicie wyremontowano wnętrza, zamontowano energooszczędne instalacje, dostosowano obiekt do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych.

Kończą się prace remontowe w nowoczesnym już teraz wnętrzu, wkrótce nasz kompletnie odnowiony budynek będzie wyposażany w specjalistyczny sprzęt. Otoczenie budynku również zostało uporządkowane i odnowione.

Projekt adaptacji jest finansowany ze środków m.st Warszawy oraz funduszy europejskich jako zadanie: Termomodernizacja pawilonu 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 w budynku użyteczności publicznej.


Najpiękniejszy pawilon Szpitala Wolskiego