KONKURS NA NAJEM POWIERZCHNI W PAWILONACH NR 1,8,3,11 Z PRZEZNACZENIEM NA ZAMONTOWANIE AUTOMATÓW WYDAJĄCYCH CIEPŁE NAPOJE DLA POTRZEB PACJENTÓW ODWIEDZAJĄCYCH ORAZ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOLSKIEGO

Powiadomienie o wyniku konkursu

Protokół z otwarcia ofert

Informator konkursowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

DLA PACJENTA

 • SOR
 • Przyjęcie do szpitala
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej
 • Cenniki i opłaty
 • Prawa pacjenta
 • Ankiety
O SZPITALU

 • Informacje ogólne
 • Dyrekcja
 • Oddziały
 • Poradnie
 • Pracownie/zakłady
 • Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Polityka jakości
WYDARZENIA

 • Aktualności
 • Napisali o nas
 • Biuletyn szpitala wolskiego
 • Filmy
 • Projekty unijne
 • Rozbudowa szpitala
OGŁOSZENIA

 • Oferty pracy
 • Konkursy ofert – świadczenia zdrowotne
 • Konkursy ofert
 • Zamówienia publiczne
 • Badania kliniczne
KONTAKT Z NAMI

WSPÓŁPRACA

Block

KONKURS NA NAJEM POWIERZCHNI W PAWILONACH NR 1,8,3,11 Z PRZEZNACZENIEM NA ZAMONTOWANIE AUTOMATÓW WYDAJĄCYCH CIEPŁE NAPOJE DLA POTRZEB PACJENTÓW ODWIEDZAJĄCYCH ORAZ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOLSKIEGO