ścieżka do tekstu:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Opieki pielęgniarskiej w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej w Szpitalu Wolskim w podziale na zadania - EP/16/2019

Informacja o udzieleniu zamówienia

Powiadomienie o wyborze oferty w zadaniu nr 1 oraz unieważnieniu zadania numer 2

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu


data wydruku: 11 listopad 2019; 23:31:33
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=82&art_ID=786