Dyrekcja Szpitala Wolskiego

Imię, nazwisko, pełniona funkcja telefon
Robert Mazur - Dyrektor (22) 38-94-703
Arkadiusz Ciupak - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa (22) 38-94-703
Taida Muchla - Jastrzębska - Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Eksploatacyjnych                   (22) 38-94-777
Beata Goszczyńska – Tatarczuk - Naczelna Pielęgniarka (22) 38-94-876
Jolanta Poniedziałek - Zastępca Dyrektora ds. Finansowych (22) 38-94-884
Bożena Baszczyc - Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży Usług Medycznych (22) 38-94-799

 


data wydruku: 17 padziernik 2019; 08:37:36
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=66&art_ID=7