Zespół leczenia środowiskowego

Adres: Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Lokalizacja: pawilon 6, wejście E, parter   
Kontakt telefoniczny:
 (22) 38 94 880 - od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 18.00
                            - w piątek w godzinach 7:30-15:00

Personel:
•  p. o. kierownika - mgr Krzysztof Kraszewski, psycholog, psychoterapeuta
•  mgr Klaudia Markowska, psycholog, psychoterapeuta
•  mgr Agata Adamek, psychoterapeuta
•  mgr Aneta Wróblewska, psycholog  
•  mgr Aleksandra Granosik – Ostas, pielęgniarka psychiatryczna, p.o. terapeuty 
    środowiskowego

Kogo leczymy:
Zespół leczenia środowiskowego (ZLŚ) zapewnia intensywne leczenie osobom pełnoletnim. Oferta kierowana jest w szczególności do pacjentów:  
•  ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze  względów
    terapeutycznych w środowisku domowym;
•  które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych
    intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;
•  z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy podczas leczenia w
    oddziale szpitalnym lub poradni.
W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:
- posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej  
  (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);
- niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej
  sprawy bytowe;
- uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
- których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;
- które nie wyrażają zgody na leczenie.
Takich pacjentów kierujemy do innych form pomocy świadczonych w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Formy pomocy:
Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta, leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie ZLŚ albo w trybie wizyt domowych.
W ramach leczenia środowiskowego oferujemy:
•  diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,
•  leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne,
•  rehabilitację,
•  niezbędne badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną Szpitala
    Wolskiego.
W ofercie mieszczą się również:
•  organizacja systemu wsparcia w środowisku pacjenta,
•  wsparcie dla młodych osób po przebytej psychozie,
•  wsparcie dla rodzin pacjentów,
•  jednorazowe konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

Przyjęcia do ZLŚ:
•  Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać
    lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub z oddziału całodobowego, a także
    rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej.
•  Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta, po kwalifikacyjnym
    badaniu przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny.
•  Skierowanie od lekarza jest warunkiem koniecznym przyjęcia na terapię.


data wydruku: 17 padziernik 2019; 08:21:57
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=60&art_ID=172