Kliniczny oddział psychiatryczny

Izba przyjęć psychiatryczna

Adres: Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Lokalizacja: pawilon 6, wejście A
Kontakt telefoniczny: (22) 38 94 840 - przez całą dobę

Liczba łóżek: 30

Personel:
• p. o. ordynatora: dr Maciej Moskwa, specjalista psychiatra
• p. o. zastępcy ordynatora: dr Daniel Dudek, specjalista psychiatra
• pielęgniarka oddziałowa: mgr Katarzyna Jaguś - Nowicka
• lekarze:
 dr Artur Barlik
 dr Jan Cichecki
• mgr Anna Ćwiklińska- Zaborowicz, psycholog, psychoterapeuta CBT
• mgr Anna Kraszewska, psycholog

Kogo leczymy:
W oddziale leczeni są pacjenci pełnoletni z zaburzeniami nastroju, schizofrenią,
zaburzeniami typu schizofrenii i urojeniowymi, otępieniem, zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną, zaburzeniami osobowości, zespołami  abstynencyjnymi psychozami w uzależnieniu od alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem, upośledzeni umysłowo z zaburzeniami psychicznymi.

Przyjęcia do oddziału:
• prowadzone są całodobowo przez Psychiatryczną izbę przyjęć (pawilon 6, wejście A),
• skierowanie do szpitala nie jest warunkiem koniecznym przyjęcia na oddział.


data wydruku: 18 wrzesie 2019; 01:40:25
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=58&art_ID=240