ścieżka do tekstu:

Kontakt

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

tel.: (22) 38-94-700
fax.: (22) 632-38-93
e-mail: kancelaria@wolski.med.pl

Specjalista ds. Komunikacji Społecznej/Rzecznik Prasowy:
Barbara Lis – Udrycka - wtorki - czwartki w godz. 10:00 - 14:45
tel.: 664 032 049, e-mail: budrycka@wolski.med.pl

Informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych Pacjentów jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6.  mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych w uzasadnionych przypadkach może być odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

 Inspektor Ochrony Danych: Dariusz Skowera - e-mail: kancelaria@wolski.med.pl

Jak do nas trafić?

lokalizacja

Dojazd

Tramwaje: 8, 10
Autobusy: 178, 159, 501, 507, 506, 109, 105, 436


data wydruku: 17 padziernik 2019; 07:49:42
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=4&art_ID=8