ścieżka do tekstu:

Majątek Szpitala Wolskiego

                                                      Stan na 31 grudnia 2018 r.

Grupa GUS

Wartość brutto

Umorzenie

Wartość netto

 

(w zł)

(w zł)

(w zł)

032- grunty

48 049 746,27

-

48 049 746,27

 

 

 

 

1,2 - budynki i budowle

90 349 951,94

29 244 791,92

61 105 160,02

 

 

 

 

3,4,5,6 - urządzenia techniczne i maszyny

9 803 899,78

8 963 856,96

840 042,82

 

 

 

 

7 - transport

65 403,80

56 570,46

8 833,34

 

 

 

 

8 - wyposażenie

42 881 257,44

33 500 056,76

9 381 200,68

 

 

 

 

Razem środki trwałe

191 150 259,23

71 765 276,10

119 384 983,13

 

 

 

 

Wartości niematerialne i prawne

4 243 820,40

4 243 820,40

-

 

 

 

 

Ogółem

195 394 079,63

76 009 096,50

119 384 983,13

 

 


data wydruku: 17 padziernik 2019; 08:11:59
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=32&art_ID=40