ścieżka do tekstu:
14 grudnia 2018

Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie

W ubiegłym tygodniu, zaraz po oficjalnym otwarciu Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) w nowej siedzibie, pacjentów hospitalizowanych w starej siedzibie klinicznego oddziału psychiatrycznego przenieśliśmy do nowych pomieszczeń oddziału w pawilonie 5. Tym samym zakończył się kolejny etap modernizacji Szpitala Wolskiego. Psychiatria dysponuje teraz przestronnymi, jasnymi, dobrze wyposażonymi pomieszczeniami, które są przyjazne pacjentom. Jednocześnie, co też nie jest bez znaczenia, warunki pracy personelu są tu zdecydowanie lepsze niż w dawnym miejscu w pawilonie 6.

W pawilonie 5 przeznaczonym w całości dla WCZP na jego potrzeby przebudowano około 1300 m² powierzchni wraz z infrastrukturą na trzech kondygnacjach.

 Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie   Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie

Na parterze znajduje się część ambulatoryjna: zespół leczenia środowiskowego i poradnia zdrowia psychicznego. Jest tu rejestracja, 12 gabinetów dla lekarzy i psychologów, sala terapii grupowej, sala zajęć klubowych, gabinet zabiegowy, sanitariaty, sekretariat, pokój kierownika WCZP, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia biurowe i porządkowe.

Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie  Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie   Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie

W tej części z pacjentami pracuje 4 lekarzy psychiatrów, 15 psychologów i psychoterapeutów oraz pielęgniarki.

Ambulatorium jest czynne w godzinach 8.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku. Natomiast w weekendy od godziny 9.00 do 16.00 działa klub „Fajrant” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. W soboty i niedziele spędza tu czas około 20 osób.

Od kilku miesięcy w części parterowej funkcjonują także specjalne miejsca, gdzie mogą się zgłaszać osoby zainteresowane podjęciem leczenia w ramach któregoś z dwóch projektów realizowanych przez WCZP. Wystarczy przyjść w godzinach 8.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku, bez wcześniejszego umawiania się, by po konsultacji obejmującej wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych uzyskać skierowanie do właściwej formy opieki.

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny jest dla osób, które chcą wziąć udział w przyjętym przez ministra zdrowia „Programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego”. To projekt ogólnopolski, prowadzony w 28 ośrodkach na terenie kraju. Finansowany jest przez NFZ. Potrwa do 30 czerwca 2021 roku.

W tym projekcie założono, że opieka dla osób w kryzysie powinna być koordynowana i realizowana blisko miejsca zamieszkania w lokalnych centrach zdrowia psychicznego oferujących wszystkie niezbędne formy pomocy. Docelowo takie centrum powinno powstać w każdej dzielnicy większego miasta i w każdym powiecie.

W ramach pilotażu, wraz z kilkoma innymi wolskimi placówkami zajmującymi się leczeniem psychiatrycznym, zobowiązani jesteśmy do objęcia opieką i leczenia populacji mieszkańców Woli oraz do koordynowania wszystkich działań. W związku z tym uruchomiliśmy dwa Punkty Zgłoszeniowo - Koordynacyjne dla mieszkańców dzielnicy doświadczających kryzysu psychicznego, którzy chcą rozpocząć leczenie. Jeden jest właśnie u nas a drugi w Przychodni Lekarskiej na ul. Płockiej 49 i też jest czynny w godzinach 8.00 - 18. 00 od poniedziałku do piątku.   

 Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie 

Z kolei Punkt Konsultacyjno - Doradczy przyjmuje osoby zgłaszające się do projektu miejskiego: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie”. Jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, prowadzony przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy. Zakończy się w listopadzie 2020 roku.

Ten projekt ma na celu przetestowanie w Warszawie eksperckiego modelu wsparcia osób z problemami psychicznymi w optymalnym funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Poza Wolą realizowany jest na Targówku i Pradze Północ. Adresowany jest do mieszkańców Warszawy, zwłaszcza tych, którzy nie korzystają z ośrodków wsparcia, są samotni, bezrobotni, chcą zwiększyć swoją aktywność społeczną czy zawodową. Podobnie jak w pilotażu stosuje się w nim koordynację działań medycznych, psychologicznych i społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Dwa piętra zajmuje 30-łóżkowy kliniczny oddział psychiatryczny z izbą przyjęć. Łóżka rozlokowane są w 9 salach chorych: 8 salach 3, 4-osobowych oraz 1-osobowej izolatce.
Na pierwszym piętrze umieszczono część oddziału przeznaczoną dla chorych, którzy nie wymagają wzmożonego nadzoru. Oprócz sal chorych jest tu jadalnia z salą telewizyjną dla pacjentów i sala dydaktyczna z zapleczem socjalnym dla studentów. Drugie piętro zajmuje izba przyjęć, część oddziału z salami dla chorych wymagających wzmożonego nadzoru i sala terapii zajęciowej.

 Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie  Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie 
     
Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie   Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie Nasze centrum zdrowia psychicznego w nowej szacie 

W oddziale jest 6 gabinetów lekarskich, gabinet dla psychologów, pokój badań, 2 gabinety zabiegowe, pokój lekarza dyżurnego, gabinet pracownika socjalnego i rzecznika praw pacjenta, pomieszczenia socjalne dla personelu oraz zaplecze gospodarczo - porządkowe. W kompleksach łazienkowych są 2 łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Pacjentami zajmuje się 10 lekarzy (2 lekarzy psychiatrów, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii i 6 lekarzy rezydentów), 2 psychologów klinicznych, terapeuta zajęciowy, 17 pielęgniarek i 11 osób personelu pomocniczego, w sumie 41 osób.

Do niedawna na bazie naszego oddziału psychiatrycznego pracowała klinika psychiatrii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Teraz, po nawiązaniu przez szpital współpracy ze Szkołą Łazarskiego, na bazie WCZP rozpoczyna działalność klinika psychiatrii Wydziału Medycznego tej uczelni.
 


data wydruku: 17 padziernik 2019; 08:39:57
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=21&art_ID=757