ścieżka do tekstu:
12 października 2018

Z rewizytą w Brandenburgii

W kwietniu gościliśmy lekarzy z Niemiec oraz przedstawicieli Polsko - Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, które działa na rzecz współpracy obu krajów w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej. Wówczas padła propozycja rewizyty specjalistów z naszego oddziału geriatryczno - internistycznego w Niemczech. W rezultacie we wrześniu na zaproszenie strony niemieckiej dr Mariusz Saganowski, ordynator oddziału, dr Basirat Erinfolami, geriatra i Jakub Żelawski, terapeuta zajęciowy odbyli dwudniową wizytę studyjną w klinikach w Brandenburgii.

 Z rewizytą w Brandenburgii Z rewizytą w Brandenburgii 
   
 Z rewizytą w Brandenburgii Z rewizytą w Brandenburgii 

W pierwszym dniu nasi specjaliści odwiedzili klinikę geriatrii Szpitala Lutherstift we Frankfurcie nad Odrą. Po oficjalnym powitaniu przez kierownictwo szpitala: Franka Volkmera i Batrice Reschke zwiedzali klinikę z dr Beatą Niewiadomską, która jest tam ordynatorem. Ponadto razem z gospodarzami udzielili wywiadu niemieckiej telewizji RBB. Potem udali się do Szpitala Lutherstift w Seelow, gdzie ich przewodnikiem był dr Andreas Engelbert, ordynator.

 Z rewizytą w Brandenburgii Z rewizytą w Brandenburgii 
   
Z rewizytą w Brandenburgii  Z rewizytą w Brandenburgii 
   
 Z rewizytą w Brandenburgii Z rewizytą w Brandenburgii 

Wieczorem w obecności Rene Wilke, Burmistrza Frankfurtu nad Odrą odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Szpitalem Lutherstift, reprezentowanym przez F. Volkmera a Szpitalem Wolskim, który z upoważnienia dyrektora reprezentował dr M. Saganowski.
Wydarzenie relacjonowała telewizja RBB. A podczas roboczej kolacji, w której uczestniczyli również członkowie zarządu Polsko - Niemieckiego Stowarzyszenia: Donat Wollny i Enrico Triebel rozmawiano o kontynuowaniu wymiany doświadczeń i podejmowaniu wspólnych projektów. 

W drugim dniu wizyty delegacja zwiedziła Szpital Ewangelicki w Luckau, ze szczególnym uwzględnieniem kliniki geriatrii, której działalność zaprezentował dr Harald Wulsche, ordynator. Tam też miała miejsce merytoryczna, bardzo inspirująca debata o organizacji i funkcjonowaniu opieki geriatrycznej w naszych krajach. Kolejnym punktem programu była wizyta w klinice geriatrii Szpitala Ewangelickiego w Lugdwigsfelde - Teltow. Gości przywitał dr Thomas Theloe, ordynator wraz z Sandrą Fleischer, szefową zespołu pielęgniarskiego. Ordynator wygłosił krótki wykład, po czym nastąpiła ożywiona dyskusja a następnie zwiedzanie kliniki.

Z rewizytą w Brandenburgii  Z rewizytą w Brandenburgii 
   
Z rewizytą w Brandenburgii  Z rewizytą w Brandenburgii 
   
Z rewizytą w Brandenburgii  Z rewizytą w Brandenburgii 

W czasie pobytu w Niemczech przedstawicielom naszego szpitala towarzyszył Peter Heyse, rzecznik Szpitala Lutherstift we Frankfurcie nad Odrą. Jego udział, jak też udział Polsko - Niemieckiego Stowarzyszenia w przygotowaniu progamu i zorganizowaniu tej wizyty trudno przecenić.


data wydruku: 17 padziernik 2019; 07:21:18
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=21&art_ID=740