ścieżka do tekstu:
21 maja 2018

Wizyta filmowców WOŚP

W ramach rozliczania się ze swojej działalności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przygotowuje film, w którym znajdą się m. in. informacje dotyczące wcielenia w życie jej inicjatyw na rzecz „godnej opieki medycznej seniorów'. W związku z tym zwróciła się do naszego szpitala o umożliwienie realizacji materiału filmowego w oddziale geriatrycznym będącym beneficjentem WOŚP. Materiał został już nakręcony.

 Filmowcy WOŚP Filmowcy WOŚP 
   
Filmowcy WOŚP 

Przypomnijmy, że w 2015 roku podczas 23. Finału WOŚP zagrała także dla Szpitala Wolskiego. Na doposażenie nowo utworzonego, 36-łóżkowego oddziału geriatrycznego, przekazała nam sprzęt o wartości ponad 600 tys. zł. Pozyskane urządzenia znacząco wspomagają procesy diagnozowania, terapii i usprawniania pacjentów, co wpływa korzystnie na jakość i bezpieczeństwo leczenia oraz komfort pobytu w szpitalu. Wspomnieć też należy, że oddział uzyskał akredytację ministra zdrowia i stał się miejscem prowadzenia specjalizacji lekarskich i staży kierunkowych z geriatrii. A jak wiadomo kształcenie kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej jest niezbędne, zwłaszcza w kraju szybko starzejącego się społeczeństwa. 


data wydruku: 17 padziernik 2019; 07:14:56
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=21&art_ID=698