ścieżka do tekstu:
10 czerwca 2015

Szpital bez bólu

Z początkiem czerwca nasz szpital dołączył do grona 145 polskich szpitali, które posiadają certyfikat „Szpital bez bólu”, nadawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB). Towarzystwo powstałe w 1991 roku, ma charakter interdyscyplinarny. Głównym jego celem jest wspieranie badań naukowych dotyczących bólu i zastosowania ich wyników w praktyce klinicznej. PTBB prowadzi też działalność wydawniczą i organizuje konferencje, spotkania naukowe i szkolenia personelu medycznego nt. bólu i jego leczenia.

Szpital bez bólu - CERTYFIKAT

W myśl przesłania ,,uwolnijmy pacjenta od bólu” przyświecającego działalności PTBB oraz misji Szpitala Wolskiego dotyczącej ,,zapewnienia świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie” kierownictwo  szpitala podjęło decyzję o ubieganiu się o certyfikat  „Szpital bez bólu”.  Aby go otrzymać musieliśmy spełnić kryteria określone przez PTBB, takie jak:
▪   Uczestnictwo personelu medycznego (anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek) co najmniej jeden raz w każdym roku w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego.
▪   Prowadzenie monitoringu natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, standardowo 4 razy na dobę.
▪   Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem.
▪   Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu.
▪   Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na załączonym formularzu działań niepożądanych.

Realizowany u nas program dotyczy pacjentów po zabiegach operacyjnych. Prowadzony jest zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą (określoną zarządzeniem dyrektora szpitala) w następujących oddziałach:
▪   anestezjologii i intensywnej terapii (w sali wybudzeń),
▪   chirurgii ogólnej i onkologicznej  z częścią urazową, 
▪   chirurgii naczyniowej,
▪   kardiologicznym (u pacjentów po wszczepieniu kardiowerterów  i stymulatorów).

Na spotkaniu z komisją certyfikacyjną składającą się z członków grupy ekspertów: prof. dr. hab. Jana Dobrogowskiego - prezesa PTBB, Jacka Łopuszko - koordynatora projektu „Szpital bez bólu”, Ewy Popiołek i dr. Jarosława Woronia Szpital Wolski reprezentowały:
▪   Jadwiga Saganowska, pełnomocnik dyrektora szpitala ds. jakości
▪   Agnieszka Rytel – Rylska, ordynator Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
Decyzją komisji Szpital Wolski otrzymał certyfikat „Szpital bez bólu” ważny do 1 czerwca 2018 roku, czyli na 3 lata,  z  możliwością przedłużenia jego ważności na kolejne lata, po uprzednim przystąpieniu do ponownej weryfikacji.

W zamyśle PTBB certyfikat „Szpital bez bólu” gwarantuje  wysoki poziom usług w zakresie medycyny bólu. W związku z tym Towarzystwo będzie zabiegać o uwzględnienie posiadania tego certyfikatu przez szpitale, oddziały i poradnie podczas konkursów ofert prowadzonych przez NFZ, a także przy ustalaniu wysokości limitów i kosztów kontraktowanych usług.
 


data wydruku: 31 maj 2020; 06:55:54
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=21&art_ID=433