Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii - wykonywania badań echokardiograficznych w Poradni kardiologicznej, w Oddziale kardiologicznym, Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej

Zarządzenie 146/2019

Ogłoszenie

SWKO, oferta, wzór umowy

Regulamin pracy komisji


data wydruku: 9 grudzie 2019; 00:41:37
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=19&art_ID=823