Konkurs na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej

Rozstrzygnięcie

Zarządzenie 110/2019

Ogłoszenie

SWKO, oferta, wzór umowy

Regulamin pracy komisji


data wydruku: 17 padziernik 2019; 08:18:09
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=19&art_ID=804