Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych obejmujących konsultację w zakresie kardiologii inwazyjnej w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej

Zarządzenie 108/2019

Ogłoszenie

SWKO, oferta, wzór umowy

Regulamin pracy komisji


data wydruku: 8 lipiec 2020; 05:45:10
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=19&art_ID=802