Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w części ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie

SWKO, oferta, wzór umowy

Regulamin pracy komisji


data wydruku: 8 lipiec 2020; 06:38:12
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=19&art_ID=700