Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach państwowego systemu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach zawodu ratownika medycznego Szpitala Wolskiego

Zarządzenie 54 - unieważnienie konkursu

Zarządzenie 50/2021

Ogłoszenie

SWKO, oferta, wzór umowy

Regulamin pracy komisji


data wydruku: 14 maj 2021; 23:48:18
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=19&art_ID=1024