„Długoterminowy wynajem samochodu osobowego”

w trybie zapytania ofertowego

Wydatek finansowany w ramach umowy o dofinansowanie Projektu: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odpowiedzi na pytania

Długoterminowy wynajem samochodu osobowego

Oświadczenie o braku powiązań osobowych

Oświadczenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Długoterminowy wynajem samochodu osobowego”