Ćwiczenie – symulacja ewakuacji pacjentów Oddziału Kardiologicznego

Na dniu 3 czerwca w Szpitalu Wolskim przeprowadzono ćwiczenie symulujące ewakuację pacjentów Oddziału Kardiologicznego z powodu zagrożenia pożarowego. Ze względu na bezpieczeństwo naszych pacjentów, w tym ćwiczeniu posłużyliśmy się oczywiście osobami pozorującymi pacjentów. Na miejsce wezwana została również jednostka Straży Pożarnej, która współuczestniczyła w ćwiczeniu.

Ćwiczenie zakończyło się potwierdzeniem sprawności procedur wewnętrznych dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.


Ćwiczenie – symulacja ewakuacji pacjentów Oddziału Kardiologicznego