Budowa nowego pawilonu

Robert Mazur – dyrektor Szpitala Wolskiego, podpisał wczoraj (1 grudnia br.) umowę na wybudowanie nowego, 55-łóżkowego pawilonu z pracownią diagnostyczno – endoskopową. Drugim jej sygnatariuszem jest Grzegorz Bierzyński – prezes zarządu firmy Block sp. z o. o., która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji.

Od lewej: dyrektor R. Mazur, prezes G. Bierzyński

Pawilon o powierzchni ok. 3,5 tys. m² powstanie w miejscu wyburzonego wiele lat temu pawilonu 9, pomiędzy pawilonami 3, 5, 6 i 10. Jego elewacja oraz gabaryty będą dopasowane do istniejącej zabudowy.  Będą w nim małe, 1-, 2- i 3-osobowe sale chorych z łazienkami. Pacjenci będą mieli zapewniony dostęp do bazy diagnostycznej i zabiegowej. Prace budowlane, których koszt oszacowano na 17,2 mln zł, potrwają do końca 2015 roku. Otwarcie pawilonu nastąpi wiosną 2016 roku.

Wizualizacja nowego pawilonu

Nowy pawilon zaprojektowała szczecińska firma CH2 Architekci, z przeznaczeniem na oddział internistyczny, co wiązało się z wieloletnimi staraniami Szpitala Wolskiego o poszerzenie bazy łóżkowej ciągle przepełnionych oddziałów chorób wewnętrznych. Jednak w ostatnim czasie okazało się, że możliwe jest szybsze, już w połowie 2015 roku, rozwiązanie tego problemu poprzez modernizację pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej w pawilonie 11 i utworzenie tam nowego, 36-łóżkowego oddziału geriatrycznego.  Dwie trzecie pacjentów internistycznych stanowią bowiem osoby w wieku ponad 65 lat. W związku z tym opracowano projekt modernizacyjny, zabezpieczono środki finansowe i rozpisano przetarg na realizację tej inwestycji.

Jednocześnie dyrekcja szpitala, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej, podjęła decyzję o przygotowaniu zamiennego projektu, który bez opóźniania prac pozwoli ulokować w nowym pawilonie obecny oddział kardiologiczny z dwoma pracowniami kardiologii zabiegowej oraz planowaną pracownię diagnostyczno – endoskopową. Oddział kardiologiczny mieści się  w ponad 100-letnim budynku, wymagającym pilnego remontu kapitalnego. Prowadzenie tego typu remontu skutkuje poważnym ograniczeniem funkcjonowania, a nawet czasowym wstrzymaniem działalności oddziału. Przyjęte obecnie rozwiązanie umożliwia lepsze wykorzystanie powierzchni nowego pawilonu, przy w miarę bezkolizyjnym prowadzeniu dalszej modernizacji szpitala.  Cała inwestycja, która wraz z wyposażeniem będzie kosztować 23 mln zł, jest finansowana z budżetu m.st. Warszawy.


Budowa nowego pawilonu