Dyrekcja

Imię, nazwisko, pełniona funkcjaTelefon
Robert Mazur - Dyrektor(22) 38-94-703
Arkadiusz Ciupak - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa(22) 38-94-703
Taida Muchla - Jastrzębska - Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Eksploatacyjnych                  (22) 38-94-777
Magdalena Sękowska - Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa(22) 38-94-988
Jolanta Poniedziałek - Zastępca Dyrektora ds. Finansowych | Główny Księgowy(22) 38-94-884
Bożena Baszczyc - Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedaży Usług Medycznych(22) 38-94-799

WSPÓŁPRACA

Block