Badania Kliniczne – Stan na dzień 27.09.2022

SZPITAL WOLSKI

WYKAZ BADAŃ KLINICZNYCH

Data: 2019-11-13

Dotyczy: Przeprowadzenie badania klinicznego

Firma: CSL Behring GmbH

Oddział: Oddział Kardiologiczny [O06]

Badacz: Dariusz Wojciechowski

Uwagi: *data końca umowy – do dnia zakończenia badania

Data początku: 2019-11-13

Data zakończenia:


Data: 2021-01-20

Dotyczy: Randomizowane prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, 2-kierunkowe badanie prowadzone w układzie naprzemiennym z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu zbadanie wpływu aerozolu na śluzówkę jamy ustnej Nabiximols na wyniki pomiarów klinicznych i farmakodynamicznych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, którzy nie otrzymywali wcześniej leku Nabiximols w leczeniu spastyczności.

Firma: Pharmaceutical Research Associates Sp. z o.o.

Oddział: Oddział Neurologiczny [O09]

Badacz: Lidia Darda-Ledzion

Uwagi: *data końca umowy – do dnia zakończenia badania;

Data początku: 2021-01-20

Data zakończenia:


Data: 2021-07-20

Dotyczy: Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa SAR442168 w porównaniu z placebo u uczestników z nierzutową wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (Hercules).

Firma: Sanofi – Aventis Sp. z o.o.

Oddział: Oddział Neurologiczny [O09]

Badacz: Lidia Darda-Ledzion

Uwagi: *data końca umowy – do dnia zakończenia badania

Data początku: 2021-01-20

Data zakończenia:


Data: 2021-07-20

Dotyczy: Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa SAR442168 w porównaniu z placebo u uczestników z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (Perseus).

Firma: Sanofi – Aventis Sp. z o.o.

Oddział: Oddział Neurologiczny [O09]

Badacz: Lidia Darda-Ledzion

Uwagi:

Data początku: 2021-07-20

Data zakończenia: 2025-01-31


Data: 2021-07-20

Dotyczy: Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa SAR442168 w porównaniu z teryflunomidem (Aubagio®) u uczestników z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego – (Gemini – 1).

Firma: Sanofi – Aventis Sp. z o.o.

Oddział: Oddział Neurologiczny [O09]

Badacz: Lidia Darda-Ledzion

Uwagi:

Data początku: 2021-07-20

Data zakończenia: 2024-08-31


Data: 2021-07-21

Dotyczy: Porozumienie do umowy nr 3/UZ/20219 na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej wynikających z umów zawieranych przez Szpital w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych.

Firma: Lux Med Sp. z o.o.

Oddział: Oddział Neurologiczny [O09]

Badacz: Lidia Darda-Ledzion

Uwagi: *data końca umowy – do dnia zakończenia badania

Data początku: 2021-07-21

Data zakończenia:


Data: 2021-09-01

Dotyczy: Przeprowadzenie badania klinicznego „Wieloośrodkowe badanie kliniczne integrujące fazę 1 i 2, prowadzone z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby, z grupami kontrolnymi otrzymującymi Dysport oraz placebo, ze zwiększeniem dawki i mające na celu określenie dawki oraz ocenę bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu IPN10200 w leczeniu pacjentów dorosłych ze spastycznością kończyny górnej i wszelkimi poprawkami do protokołu

Firma: PSI Pharma Support Poland Sp. z o.o.

Oddział: Oddział Neurologiczny [O09]

Badacz: Lidia Darda-Ledzion

Uwagi: *data końca umowy: do dnia otrzymania od Badacza i zatwierdzenia przez PSI i Sponsora całej dokumentacji z badania i przeprowadzenia przez PSI wizyty zamykającej Badanie w Ośrodku.

Data początku: 2021-09-01

Data zakończenia:


Data: 2021-09-28

Dotyczy: Przeprowadzenie badania klinicznego w Oddziale kardiologicznym – “Ocena bezpieczeństwa i skuteczności wyrobu medycznego PacePress w prewencji powikłań krwotocznych, u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia poddanych zabiegom implantacji CIED w otwartym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym”

Firma: Medinice SA

Oddział: Oddział Kardiologiczny [O06]

Badacz: Dariusz Wojciechowski

Uwagi:

Data początku: 2021-09-28

Data zakończenia: 2022-09-28


Data: 2022-02-11

Dotyczy: Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa SAR442168 w porównaniu z placebo u uczestników z nierzutową wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (Hercules). – Aneks do umowy

Firma: Sanofi – Aventis Sp. z o.o.

Oddział: Oddział Neurologiczny [O09]

Badacz: Lidia Darda-Ledzion

Uwagi:

Data początku: 2022-02-11

Data zakończenia: 2025-01-31


Data: 2022-02-11

Dotyczy: Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa SAR442168 w porównaniu z placebo u uczestników z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (Perseus). – Aneks do umowy

Firma: Sanofi – Aventis Sp. z o.o.

Oddział: Oddział Neurologiczny [O09]

Badacz: Lidia Darda-Ledzion

Uwagi:

Data początku: 2022-02-11

Data zakończenia: 2025-06-30


Data: 2022-02-11

Dotyczy: Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa SAR442168 w porównaniu z teryflunomidem (Aubagio®) u uczestników z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego – (Gemini – 1).- Aneks do umowy

Firma: Sanofi – Aventis Sp. z o.o.

Oddział: Oddział Neurologiczny [O09]

Badacz: Lidia Darda-Ledzion

Uwagi:

Data początku: 2022-02-11

Data zakończenia: 2024-08-31


Badania Kliniczne – Stan na dzień 27.09.2022