zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
 Aktualności

Bezpieczny Szpital 2014

31 października 2014

Nasz szpital uczestniczył po raz trzeci w rankingu „Bezpieczny Szpital”, który od 11 lat organizuje dziennik ,,Rzeczpospolita” oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. I ponownie, tak jak w ubiegłym roku, zlazł się w najbardziej prestiżowym zestawieniu, tzw. z..

czytaj więcej

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Planowe przyjęcia do Szpitala

Pacjent posiadający skierowanie na leczenie szpitalne w trybie planowym zgłasza się do rejestracji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) - pawilon 8, parter - wraz z wynikami niezbędnych badań diagnostycznych, umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania, które lekarz kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania.

 1. W SOR rejestrator medyczny zakłada pacjentowi kartę kwalifikacji do hospitalizacji planowej w Szpitalu Wolskim.
   
 2. Po decyzji lekarza o braku wskazań do hospitalizacji w dniu zgłoszenia lub w przypadku adnotacji na skierowaniu: „przyjęcie planowe”, pacjent zostaje skierowany do oddziału szpitalnego w celu wyznaczenia terminu przyjęcia do szpitala. W SOR otrzymuje pełną informację, gdzie i w jakich godzinach się zgłosić.
   
 3. Właściwy oddział hospitalizacji planowej uzupełnia dane w karcie kwalifikacji do hospitalizacji planowej w Szpitalu Wolskim, sporządza kopię karty i dokonuje wpisu pacjenta do księgi oczekujących na hospitalizację, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach.
   
 4. Oryginał wypełnionej karty kwalifikacji otrzymuje pacjent.
   
 5. Po zgłoszeniu się pacjenta na hospitalizację planową, oryginał karty kwalifikacji dołączony zostaje do dokumentacji medycznej.