zmień wielkość czcionki   A A A   zmień kontrast
 Aktualności

WOŚP dla Szpitala Wolskiego

10 lutego 2016

Trwa przekazywanie przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wyposażenia dla naszego oddziału geriatrycznego, dotychczas jedynego pełnowymiarowego oddziału o takim profilu w województwie mazowieckim...

czytaj więcej

 Skontaktuj się
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Szpitalny Oddział Ratunkowy (22) 38 94 900
Centrum Obsługi Pacjenta (rejestracja do poradni) (22) 38 94 800
Kancelaria (22) 38 94 902
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (22) 38 94 880
tel. +48 (22) 38 94 700
zamknij

WYNIKI WYSZUKIWANIA

Planowe przyjęcia do Szpitala

Pacjent posiadający skierowanie na leczenie szpitalne w trybie planowym zgłasza się do rejestracji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) - pawilon 8, parter - wraz z wynikami niezbędnych badań diagnostycznych, umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania, które lekarz kierujący pacjenta do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania.

 1. W SOR rejestrator medyczny zakłada pacjentowi kartę kwalifikacji do hospitalizacji planowej w Szpitalu Wolskim.
   
 2. Po decyzji lekarza o braku wskazań do hospitalizacji w dniu zgłoszenia lub w przypadku adnotacji na skierowaniu: „przyjęcie planowe”, pacjent zostaje skierowany do oddziału szpitalnego w celu wyznaczenia terminu przyjęcia do szpitala. W SOR otrzymuje pełną informację, gdzie i w jakich godzinach się zgłosić.
   
 3. Właściwy oddział hospitalizacji planowej uzupełnia dane w karcie kwalifikacji do hospitalizacji planowej w Szpitalu Wolskim, sporządza kopię karty i dokonuje wpisu pacjenta do księgi oczekujących na hospitalizację, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach.
   
 4. Oryginał wypełnionej karty kwalifikacji otrzymuje pacjent.
   
 5. Po zgłoszeniu się pacjenta na hospitalizację planową, oryginał karty kwalifikacji dołączony zostaje do dokumentacji medycznej.